NYHETER

Organisasjonstilhørighet

NRK publiserte onsdag 13.12.17 en artikkel som sier at SAFE klubbene i Statoil skal vurdere om det er alternative fagforeningstilhørigheter som er bedre enn dagens tilhørighet i SAFE. Dette medfører riktighet, men vi ønsker med dette å komme med noen viktige avklaringer.

Ferieleiligheter-banner
Bli Medlem i SAFE - banner

Lokale forhandlinger er sluttført

Lønnsoppgjøret i Statoil ble avsluttet torsdag 1.juni. Årets oppgjør var et mellomoppgjør Forhandlingsdelegasjonen til SAFE i Statoil har jobbet godt sammen og forsøkte å få styrket kjøpekraft for sine medlemmer, da resultatene for Statoil nå viser bedring. Forhandlingene var vanskelige og fremdeles preget av problemer i næringen, noe resultatene viser. Det var god dialog med de andre foreningene i selskapet underveis SAFE i Statoil klarte å få noe bedre resultat enn det som ble forhandlet frem med Norsk Olje- og Gass på sokkeloverenskomsten. Protokoll lønnsforhandlinger 2017  

Årets lokale lønnsforhandling er igang.

De lokale lønnsforhandlingene startet onsdag 31.05. og våre krav ble overlevrt til forhandlingsgruppen for bedriften. Forhandlingene fortsetter i dag (01.06.) , og vi har mottatt første tilbudet. Vi vil sende ut ny informasjon så snart forhandlingene er sluttført.

SAFE Sokkel avholdt årsmøte på Geilo 15. til 16. mars

Årsmøte til SAFE Sokkel ble avholdt på Vestlia Resort på Geilo I behagelige omgivelser. Det var totalt 65 deltakere inklusiv gjester, og I tillegg til de formelle punktene hadde vi tre hovepunkt på agenda. Dette var DRIFTSBEMANNING 2016 TIL 2019, SIKKERHETEN PÅ NORSK SOKKEL og ORANISASJONSENDRINGER I SAFE. For mer utfyllende informasjon viser vi til SAFE sin hjemmeside www.safe.no

KOMMENDE KURS